Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII

Green Media Management to system umożliwiający bieżące śledzenie i nadzór nad parametrami zużycia i rozliczania mediów
takich jak energia elektryczna, gaz, ciepło i woda…

AUDYT DOKUMENTACYJNY I ELEKTRYCZNY

Na podstawie dokumentów handlowych takich jak faktury za energię elektryczna i świadczone usługi dystrybucyjne (przesyłowe) przeprowadzana jest analiza służąca scharakteryzowaniu aktualnego stanu gospodarki energetycznej Klienta, poziomu zużycia energii elektrycznej, zastosowanych taryf dystrybucyjnych
i produktów sprzedażowych.

W ramach podjętych działań przeprowadzona jest również analiza prawna obecnie obowiązujących Klienta umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczonych usług dystrybucyjnych pod kątem możliwych do przeprowadzenia zmian.

Audyt elektryczny swym zakresem obejmuje wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych takich jak:

  • Wielkość zużycia energii elektrycznej w badanym okresie czasu z podziałem na poszczególne
    godziny doby,
  • Wielkość poboru mocy czynnej, biernej i pozornej w badanym okresie czasu,
  • Wielkość napięcia i prądu na poszczególnych fazach w badanym okresie czasu,
  • Wielkości harmonicznych.

Powyższe dane pozwalają w optymalny sposób dobrać moce oraz zbudować profil godzinowo – dobowy celem wybrania optymalnej taryfy (produktu) do rozliczeń.

Przykładowy profil godzinowo – dobowy

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ (broker energii)

Wolny rynek energii elektrycznej w naszym kraju pozwala nam oferować naszym Klientom niezwykle korzystne produkty związane z zakupem energii elektrycznej przez Klienta końcowego.

Działając w oparci o zawarte umowy handlowe jesteśmy licencjonowanym partnerem handlowym takich firm, jak FITEN SA, IDEON SA, KOPEX SA.

Doskonała znajomość rynku energii oraz wszelkich uwarunkowań technicznych i prawnych pozwala nam oferować kompleksowe usługi związane z pozyskaniem najkorzystniejszych ofert sprzedaży energii elektrycznej z rynku oraz dostosowaniem układów pomiarowo ? rozliczeniowych do zmiany sprzedawcy.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ INDUKCYJNEJ I POJEMNOŚCIOWEJ

Energia bierna jest zmiennym składnikiem opłaty dystrybucyjnej zależnym od zainstalowanych
w przedsiębiorstwie urządzeń. Klienci, u których pobór energii biernej jest większy niż ten określony
w umowie z przedsiębiorstwem dystrybucyjnym ponoszą dodatkowe opłaty.

W celu uniknięcie dodatkowego obciążenia finansowego zalecamy zabudowę baterii kondensatorów każdorazowo dostosowaną do specyficznych potrzeb Klienta w oparciu o:

  • Przeprowadzone pomiary wielkości elektrycznych wraz z ich rejestracją,
  • Analizę harmonicznych napięć i prądów.

Nasza współpraca z uznanym producentem baterii kondensatorów firmą ELMA ENERGIA gwarantuje niezawodność pracy urządzenia i wysoką jakość wykonania.