Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Wyślij zapytanie

Elektroenergetyka

Przedsiębiorstwo oferuje pełną realizację usług w zakresie:

 • kompleksowej budowy stacji i rozdzielni o napięciu od 6 do 110KV
 • remontów i modernizacji stacji i rozdzielni o napięciu od 6 do 110kV
 • wykonania badań pomontażowych i uruchomieniowych obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych,
 • projektowania
 • prefabrykacji szaf sterowniczo-przekaźnikowych, sygnalizacyjnych, pomiarowych i kablowych,
 • prefabrykacji oraz montażu rozdzielni 400/230V, rozdzielni prądu stałego, zestawów zasilających potrzeby własne stacji elektroenergetycznych
 • budowy linii kablowych nn, SN i WN
 • budowy linii napowietrznych nn i SN
 • konserwacji urządzeń i instalacji nn, SN i WN
 • wykonawstwa instalacji elektrycznych
 • wykonawstwa instalacji słaboprądowych
 • nadzoru i doradztwa inwestycyjnego

Firma realizuje obiekty elektroenergetyczne metodą „pod klucz” tj. z zaprojektowaniem wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawstwem prac budowlano-montażowych, pracami kontrolno-pomiarowymi i rozruchem obiektu oraz z przekazaniem obiektu do eksploatacji.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Przedsiębiorstwo oferuje wykonania badań pomontażowych i uruchomieniowych obwodów pierwotnych i wtórnych:

 • układów zabezpieczeń elektrycznych na wyprowadzeniach mocy generatorów
 • stacji i rozdzielni elektroenergetycznych 6kV, 110kV, 220kV
 • układów synchronizacji,
 • układów SZR i PPZ,
 • układów zabezpieczeń i sterowania Linii SN/WN, transformatorów, napędów elektrycznych,
 • prefabrykacji oraz montażu szaf sterowniczo-przekaźnikowych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, telekomunikacyjnych i kablowych wg dokumentacji projektowej powierzonej przez Klienta
 • prefabrykacji oraz montażu rozdzielni 400/230V, rozdzielni prądu stałego, zestawów zasilających potrzeby własne stacji elektroenergetycznych

Zatrudniamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem i narzędziami do pomiaru i uruchamiania aparatury pierwotnej i wtórnej.