Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

O NAS

Nasza spółka powstała w 1998 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

W pierwszych latach działalności skupiliśmy się na wykonawstwie sieci i instalacji
elektroenergetycznych oraz realizacji projektów związanych z optymalizacją zużycia i opłat
za energię elektryczną.

Przez kolejne rozszerzaliśmy zakres naszych usług pozyskując przy tym liczne grono zadowolonych Klientów.

W 2007 roku NEKO energia została przekształcona w spółkę o ograniczonej odpowiedzialności.
Od tego momentu obserwujemy dynamiczny rozwój firmy i zwiększenie udziału w rynku
szerokorozumianych usług elektroenergetycznych.

Zarząd spółki:
Inż. Sławomir Gajewski – Prezes Zarządu

MISJA FIRMY

Dostarczanie innowacyjnych, opartych o wieloletnie doświadczenia rozwiązań optymalizujących
wykorzystanie i zmniejszających koszty energii elektrycznej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

WIZJA FIRMY

Opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia dąży do zajęcia pozycji
lidera we wprowadzaniu na rynek najlepszych produktów i innowacji optymalizujących wykorzystanie
energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.