Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Serwis elektroenergetyczny

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z wykonywaniem, eksploatacją i serwisowaniem instalacji i sieci elektroenergetycznych na terenie całego kraju.

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy obiektów proponujemy realizację następujących usług:

KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA
Jest to okresowa kontrola instalacji elektrycznych obiektów w zakresie:

  • Przyłącza energetycznego,
  • Układu pomiarowo – rozliczeniowego,
  • Rozdzielni głównej,
  • Instalacji elektrycznej w obrębie obiektu,
  • Systemów oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji,
  • Oświetlenia zewnętrznego,
  • Instalacji odgromowej.

Kontroli bezpieczeństwa obiektu w każdym przypadku towarzyszy termowizja.
Termowizja jest nowoczesną bezinwazyjną metodą diagnozowania stanu technicznego budynków,
instalacji oraz urządzeń przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych. Przy wykorzystaniu tej techniki
można szybko rozpoznać nieprawidłowości w wykonaniu izolacji budynku, instalacji elektrycznej, jakości
wykonanych połączeń.W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymają Państwo raport wraz ze zdjęciami
oraz analizą wyników.