Analizy oferty sprzedaży energii elektrycznej

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Otrzymałeś ofertę od Sprzedawcy energii i nie masz pewności czy zawiera wszystkie składniki i jest optymalna cenowo?
Zweryfikujemy i sprawdzimy to za Ciebie.

Aktualnie na rynku energii elektrycznej działa kilkadziesiąt firm zajmujących się sprzedażą i obrotem energia elektryczną. Należy się spodziewać, iż ta liczba będzie stale rosła. Zatem również ilość i jakość otrzymywanych ofert na sprzedaż energii dla Klientów będzie rosła. Aby stwierdzić jednoznacznie, że otrzymana oferta jest tą najlepszą, należy dokonać analizy kilku czynników, wymagających znajomości rynku energii elektrycznej. Posiadając doświadczenie w tym zakresie oferujemy Państwu wykonanie analizy otrzymanej oferty na sprzedaż energii elektrycznej.


Zakres prac:

 • przegląd aktualnych cen na rynku hurtowym energii elektrycznej,
 • prognoza cen energii elektrycznej w przyszłych okresach,
 • weryfikacja składników, jakie zawiera cena,
 • sprawdzenie okresu obowiązywania ceny,
 • kontrola poprawności zapisów umowy sprzedaży energii.

Audyt Elektroenergetyczny

Optymalizacja opłat za energię – audyt elektroenergetyczny – zbadaj jakie możesz uzyskać oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
Dla zidentyfikowania możliwych do uzyskania oszczędności w opłatach za energie elektryczną, niezbędne jest przeprowadzenie audytu elektroenergetycznego, który określi parametry techniczne oraz ekonomiczne badania. Oferujemy przeprowadzenie audytu elektroenergetycznego w pełnym zakresie, jak również w wybranych elementach.
Audyt przeprowadzamy w następujących etapach:


Audyt dokumentacyjny

Wykonywana jest analiza na podstawie dokumentów handlowych (faktur) za energie elektryczną i usługi dystrybucyjne z okresu ostatnich 12 miesięcy w celu określenia gospodarki energetycznej, poziomu zużycia energii elektrycznej, zastosowanych taryf i cenników za energię elektryczną, opłat za moc czynną i bierną. W ramach tych prac przeprowadzona jest również analiza prawna obecnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, pod katem możliwości przeprowadzenia planowanych zmian.


Zakres prac:

 • Analiza zużycia energii elektrycznej,
 • Analiza zastosowanych taryf sprzedażowych i dystrybucyjnych,
 • Analiza rozkładu zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych,
 • Zastosowanych taryf,
 • Analiza aktualnie zawartych umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych,
 • Analiza wielkości mocy umownych i obrachunkowych,
 • Analiza opłat wynikających z mocy biernej,
 • Analiza prawna obecnych zapisów umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych


Po zakończeniu sporządzany jest raport z określeniem poziomu możliwych do uzyskania oszczędności w opłatach za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, wraz z wskazaniem koniecznych do przeprowadzenia zmian. Czas wykonania – 14 dni od daty otrzymania faktur.


 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.

Audyt elektryczny

 • Diagnoza potencjału oszczędnościowego,
 • Przeprowadzenie procesu zmian parametrów cenotwórczych.

Przeprowadzane są pomiary wielkości elektrycznych, zużycia energii oraz poboru mocy w poszczególnych godzinach doby. Na podstawie dokonanych pomiarów zostaje wyznaczony profil godzinowo-dobowy, na podstawie którego wykonywana jest analiza opłat pod kątem najbardziej optymalnej taryfy.

Zakres prac:

 • Rejestracja parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej,
 • Rejestracja profilu godzinowo-dobowego energii elektrycznej,
 • Rejestracja profilu godzinowo-dobowego mocy czynnej,
 • Rejestracja wielkości elektrycznych w celu doboru baterii kondensatorów do optymalizacji mocy biernej,
 • Dobór optymalnych taryf dystrybucyjnych oraz taryf energii elektrycznej,
 • Analiza zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu aktualnej taryfy oraz przy ewentualnej zmianie taryfy wraz z kalkulacją ekonomiczną,
 • Analiza obecnie zastosowanych układów pomiarowych pod kątem dostosowania ich do uwolnionego rynku energii elektrycznej,
 • Opracowanie raportu.
 • Na tym etapie zostaną określone ewentualne koszty jakie należy ponieść w celu dostosowania układów pomiarowych do uwolnionego rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:
 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.
 • Diagnoza potencjału oszczędnościowego

Na podstawie danych pozyskanych z audytu dokumentacyjnego i elektrycznego przeprowadzona zostanie analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności obecnych taryf rozliczeniowych energii elektrycznej w korelacji z taryfami dobranymi na podstawie wyżej wspomnianych pomiarów.

Zakres prac:

 • Dobór optymalnych taryf dystrybucyjnych oraz taryf energii elektrycznej,
 • Analiza zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu aktualnej taryfy oraz przy ewentualnej zmianie taryfy wraz z kalkulacją ekonomiczną.

Raport wraz z pełną analizą ekonomiczną możliwych do uzyskania oszczędności poprzez wprowadzenie zmian składników cenotwórczych.

Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:

 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.
 • Przeprowadzenie procesu zmian parametrów cenotwórczych

Po wykonaniu wcześniejszych etapów i posiadając niezbędną wiedzę na temat wielkości zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc, znając strukturę zużycia, zostaną złożone zapytania ofertowe oraz zostanie przeprowadzony proces zmiany obecnych taryf oraz aktualizacja obecnych umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych wraz z możliwością rozdziału umów kompleksowych.

Zakres prac:

 • Złożenie zapytań ofertowych do spółek sprzedażowych,
 • Analiza otrzymanych ofert i nowych produktów oraz porównanie ich parametrów z wyznaczonym profilem zużycia,
 • Wybranie najlepszej oferty sprzedażowej i taryfy dystrybucyjnej,
 • Analiza prawna zapisów umów,
 • Aktualizacja umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych,
 • Przeprowadzenie procesu rozdziału umów w celu pełnego przygotowania do uwolnionego rynku energii elektrycznej,
 • Przygotowanie niezbędnej korespondencji w procesie zmian umów,
 • Opieka prawna.

Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:

 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.