Elektroenergetyka

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo oferuje pełną realizację usług w zakresie:

 • kompleksowej budowy stacji i rozdzielni dla napięć od 0,4 do 110kw ,
 • remontów i modernizacji stacji i rozdzielni od 0,4 do 110kw,
 • wykonania badań pomontażowych i uruchomieniowych obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych,
 • projektowania,
 • prefabrykacji oraz montażu rozdzielni 400/230V, rozdzielni prądu stałego, zestawów zasilających potrzeby własne stacji elektroenergetycznych,
 • budowy linii kablowych nN, SN i WN,
 • budowy linii napowietrznych nN i SN,
 • konserwacji urządzeń i instalacji nN, SN i WN,
 • wykonawstwa instalacji elektrycznych,
 • wykonawstwa instalacji słaboprądowych
 • nadzoru i doradztwa inwestycyjnego.


Realizujemy instalacje silno i niskoprądowe w obiektach:
• obiekty przemysłowe,
• obiekty biurowe,
• hotele,
• obiekty handlowo-usługowe,
• obiekty magazynowe,
• obiekty mieszkaniowe,
• obiekty magazynowe,
Firma realizuje obiekty elektroenergetyczne metodą „pod klucz” tj. z zaprojektowaniem wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawstwem prac budowlano-montażowych, pracami kontrolno-pomiarowymi i rozruchem obiektu oraz z przekazaniem obiektu do eksploatacji.