Fotowoltaika

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Studium wykonalności instalacji


Usługa ta wiąże się z oceną zasadności biznesowej budowy elektrowni fotowoltaicznej. Analiza obejmuje wszystkie kluczowe aspekty inwestycji wraz z precyzyjnym szacunkiem wykonalności i technicznymi aspektami przyłączenia. Finalnym produktem analizy jest odpowiedz na pytanie, czy w danym terenie inwestycja jest wykonalna oraz gwarantująca zwrot poniesionych nakładów.


Projektowanie i budowa instalacji PV


Kształtując w świadomy sposób nasze środowisko naturalne oraz biorąc czynny udział w procesie ograniczania emisji CO2 firma NEKO energia zdecydowała się na udział w międzynarodowym konsorcjum, którego celem jest projektowanie i budowa farm solarnych oraz małych i mikroinstalacji produkujących energię elektryczną z energii słońca.


Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania budowy instalacji solarnych o różnych mocach:

Mikroinstalacje – instalacje solarne o mocy do 40kW,
Małe instalacje – instalacje solarne o mocy do 200Kw,
Pozostałe instalacje – instalacje solarne o mocy większej niż 200kW, które pozwolą tak gospodarstwom domowym jaki i większym inwestorom właściwie wykorzystać własne i pozyskane środki finansowe, jak i właściwie spożytkować wszelkie korzyści płynące z uruchamiania źródeł fotowoltaicznych.