Kompensacja mocy biernej

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Energia bierna jest zmiennym składnikiem opłaty dystrybucyjnej. Klienci u których pobór energii biernej jest ponad umowny, ponoszą dodatkowe opłaty.
Wykonujemy kompleksowe układy kompensacji energii biernej nN i SN

Oferujemy następujące rozwiązania:

  • Przeprowadzenie pomiarów wielkości elektrycznych wraz z ich rejestracją
  • Analiza harmonicznych napięć i prądów wyników pomiarowych
  • Dobór baterii kondensatorów
  • Analiza techniczno-ekonomiczna wraz z określeniem czasu zwrotu poniesionych wydatków
  • Dostawa, montaż oraz uruchomienie

Korzyści dla Państwa:

  • zredukowanie opłat z tytułu energii biernej
  • zwrot nakładów inwestycyjnych
  • optymalne wykorzystanie mocy umownej