Outsourcing energetyczny

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Oferujemy bieżącą obsługę w zakresie energii elektrycznej polegającą na:

  • Analiza poprawności wystawianych faktur za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych,
  • Ciągły monitoring wielkości zużycia energii elektrycznej,
  • Bieżące reagowanie na ewentualne przekroczenia mocy umownych oraz przeprowadzanie koniecznych zmian,
  • Opieka prawna,
  • Prowadzenie spraw reklamacyjnych,
  • Dobór mocy umownych oraz przesyłanie zamówień do dystrybutorów energii,
  • Analiza aktualnej sytuacji na rynku energii pod kątem proponowanych cen,
  • Kompleksowe załatwianie spraw związanych z przyłączeniem nowych lub modernizowanych obiektów