Pomiary elektroenergetyczne

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Zgodnie z Normą PN-IEC 60364-6-61 oraz Ustawą o Prawie Budowlanym pełne przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej należy wykonywać nie rzadziej niż 5 lat.

Zakres przeprowadzanych pomiarów odbiorczych i okresowych:
Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
Badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych
Badanie ciągłości uziemienia i małych rezystancji
Badanie rezystancji izolacji
Badanie stanu instalacji odgromowej oraz rezystancji uziemienia


Dodatkowo wykonujemy również pomiary:
Termowizja instalacji elektrycznej za pomocą kamer termowizyjnych – Termowizja
Pomiary wielkości elektrycznych przy pomocy analizatora parametrów sieci.
Moc czynna
Moc bierna indukcyjna
Moc bierna pojemnościowa
Energia czynna
Energia bierna
Współczynnik mocy
Harmoniczne napięć i prądów
Napięcie
Prąd
Rejestracja danych
Graficzna prezentacja wyników