Zintegrowany system instalacji sklepowych

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Zintegrowany system instalacji sklepowych odpowiada na potrzeby rynku w zakresie kompleksowego wyposażenia sklepów w instalacje techniczne w sposób jak najprostszy i odpowiadający potrzebom zmieniającego się rynku retail.
Podstawową zaletą systemu jest jego homogeniczna postać, pozwalająca na prostą instalację w każdym sklepie.
System może być w pełni użytkowy w każdym lokalu, możliwe jest również jego przeniesienie, w razie potrzeby, po nieznacznym dostosowaniu do kształtu lokalu.
System instalowany jest w przestrzeni podstropowej lub na suficie podwieszanym, nie ingeruje zatem w przestrzeń przeznaczoną dla klientów i wyposażenia oraz towarów w sklepie. System może mieć zastosowanie niezależnie od tego czy jest sufit podwieszany. Fizyczna struktura systemu oparta jest o kratownicę szynoprzewodów pozwalających na zintegrowanie zasilania i sterowania wszystkich systemów, a także na rozprowadzenie całości niezbędnego okablowania systemowego. Wszystkie elementy systemu mogą być zainstalowane wprost na kratownicy, która w takim wypadku stanowi element nośny, lub podłączone za pomocą dedykowanych dla niej złączy umożliwiających bezpośrednie wpięcie danego urządzenia do odpowiedniej pary i systemu.
Kratownica posiada własne bezpieczne przyłącza źródeł mediów (zasilanie, sieć, sygnały sterujące, podłączenia elementów, itp.). Możliwe jest multiplikowanie ilości przyłączy, przez co system jest jeszcze bardziej elastyczny. Nie ma konieczności prowadzenia większej ilości instalacji po ścianach, co ułatwia proces projektowania i uzgodnień, bo całość instalacji jest integralna i niezależna od sposobu wykończenia sklepu. System może być zamontowany na dedykowanych zawiesiach i linkach odpowiedniej długości lub bezpośrednio do sufitu podwieszanego, jeśli taki przewidziano.
Nawet w przypadku konieczności sprowadzenia elementów innych instalacji poniżej szerokości kwadratu kratownicy pozwala na łatwe dopasowanie rozstawu do potrzeb koordynacji.